SƠN TRẮNG – OEXPO CEILING-WHITE

Liên hệ

  • Lau khô 30 phút
  • Màu sắc trắng
  • Láng mịn