SƠN NƯỚC NỘI THẤT SATIN 6+1 – OEXPO SATIN 6+1 FOR INTERIOR

Liên hệ

  • Màu sắc đẹp
  • Mau khô 30 phút
  • Chùi rửa được
  • Chống thấm nước