SƠN LÓT CHỐNG KIỀM TRONG NHÀ – OEXPO ALKALI FOR INTERIOR

Liên hệ

  • Mau khô 30 phút
  • Độ bám dính cao
  • Độ che phủ cao
  • Chống kiềm