SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOÀI TRỜI – OEXPO ALKALI FOR EXTERION

Liên hệ

  • Màu sắc đẹp
  • Mau khô 30 phút
  • Chùi rửa được
  • Chống thấm nước