OEXPO ZOCO PRIMER FOR EXTERIOR – SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT

Liên hệ

–         Độ bám dính tốt

–         Độ phủ cao

–         Kháng kiềm