OEXPO ZOCO EVERESTE FOR INTERIOR – SƠN PHỦ NỘI THẤT LAU CHÙI HIỆU QUẢ

Liên hệ

–        Chùi rửa được

–        Láng mịn

–        Màu sắc đẹp

–        Mau khô 30 phút

–        Bảo vệ 4 năm